Nurmijärven historia

Kampakeraamisen ajan merenranta-asutuksesta rosvojen aikakauteen ja cocktail-kulttuurin kautta Suomen suurimmaksi maalaiskunnaksi. Mutta miksi Nurmijärvi kuivatti Nurmijärven? Ja mikä on hyxit? Tutustu Nurmijärven ainutlaatuiseen historiaan.

4500 eKr › Nurmijärvi asutetaan
n. 4500–3500 eKr

1. Nurmijärvi asutetaan

Jo muinaiset nurmijärveläiset arvostivat seudun luontoa. Kampakeraamisen kulttuurin asuinpaikat sijaitsivat silloisen meren, jokien ja järvien rannoilla.

1300-luvun loppu

2. Nurmijärvestä suosikkikohde

Tieto Nurmijärven erämaiden mahdollisuuksista oli levinnyt laajalle. Seudulle syntyi pysyvää asutusta, kun muun muassa pohjoisen hämäläiset ja rannikon ruotsalaiset halusivat asettua Nurmijärvelle.

1540

3. Heimojen aika

Nurmijärvellä oli 15 erillistä kylää. Alkuperäiskansa on yhä tänä päivänä jakautunut alaheimoihin, kuten nurtsilaisiin ja klagelaisiin. Yhteistyö heimojen välillä on luontevaa.

1558

4. Nurmijärvi itsenäistyy

Nurmijärveläiset ovat aina uskoneet itseensä, mutta vuonna 1558 perustettiin myös oma seurakunta. Se itsenäistyi 1605.

1775

5. Itsenäistyminen jatkuu

Nurmijärvestä tuli oma hallintopitäjänsä. Viimeistään nyt myös muut huomasivat itsenäisen, ainutlaatuisen seudun – mutta ennen tätä päivää Nurmijärvi ei ole avoimesti kutsunut kaikkia nauttimaan seudustaan. (Sittemmin kunta on kokenut muuttoaallon, ks. kohta 12)

1822

6. Nurmijärven rosvojen kultakausi

Kotipaikkamme ei ole aina ollut lintukoto. 1800-luvulla Uuttamaata ja Etelä-Hämettä piinasi uupumaton ja säälimätön rikollisliiga, Nurmijärven rosvot. Sen johtaja oli nurmijärveläinen Mikko Södergård, ja 13 henkilön ydinjoukkoon kuului hänen lisäkseen viisi nurmijärveläistä. Heidän voimastaan – yhden miehen ajatellaan yleisesti toimivan täällä voimalla seitsemän miehen – kertoo, että rosvojoukon nitistämiseksi tarvittiin liki 700 venäläissotilasta.

1800-luvun loppu

7. Lämmiketeollisuuden aika

Jo 1500–1600-luvuilla Nurmijärvelle perustetuissa kartanoissa johdettiin aikoinaan monenlaista liiketoimintaa. 1800-lopussa asukkaille haluttiin tarjota sisäistä ja ulkoista lämmikettä. Perustettiin Hyvinkään villatehdas ja Rajamäen hiivatehdas, joka kasvoi pian Suomen suurimmaksi viinapolttimoksi. Myös terveydenhuoltoon kiinnitettiin jo tuolloin huomiota. Perustimme Suomen ensimmäisen lääketehtaan.

1800-luvun loppu

8. Koulutuksen aikakausi alkaa

Nurmijärven ensimmäinen kansakoulu perustettiin 1873. Toisin kuin moni saattaa luulla, emme välttele oppivelvollisuutta piilopirteissä, vaan arvostamme koulutusta. Tänään Nurmijärven alueella toimii lukuisia kouluja, ja kunnassamme voi suorittaa opinnot ekaluokkalaisesta ylioppilaaksi.

1917

9. Hyxit

Hyvinkään alueen asukkaat halusivat itsenäistyä, ja Hyvinkää erosi omaksi kunnakseen emopitäjästään Nurmijärvestä 1917. Tapahtuma jäi aikoinaan Suomen itsenäistymisen jalkoihin eikä saanut ansaitsemaansa mediahuomiota. Brexitin myötä historiantutkijoita on alkanut kiinnostaa, oliko kyse vain hyvinkääläisten hetkellisestä mielenhäiriöstä ja ymmärsivätkö he täysin, miten suuri vaikutus Nurmijärvestä eroamisella oli ihmisten ja yritysten elämään.

1920

10. Järvenkuivattajaiset

Hyvinkääläisten lisäksi juuri kukaan ei ole koskaan halunnut muuttaa pois Nurmijärveltä. Vuonna 1920 Nurmijärvi-järvi kuivatettiin osin, että kuntalaisille saataisiin lisää viljelysmaata. Lopullisesti järvi kuivatettiin 1940-luvun lopussa. Nurmijärvellä vaikuttaa edelleen liike, joka haluaisi täyttää järven.

Toisen maailmansodan aika

11. Cocktail-kulttuuri kukoistaa

Rajamäen tehtaalla alettiin valmistaa sodassa käytettäviä polttopulloja, jotka tunnetaan Molotovin cocktailin nimellä. Nurmijärvellä on näin oma ansiokas historiansa Suomen sotahistoriassa. Ulkomaat yrittivät estää nurmijärveläisen cocktail-kulttuurin leviämisen.

1940–1960

12. Nurmijärvi-ilmiön alkuaskeleet otettiin ja koimme muuttoaallon

Nurmijärvelle muutti runsaasti asukkaita ja yrityksiä.

1950–

13. Salaisen kasvun aika

Olemme kehittäneet vaivihkaa kaikin puolin toimivan infrastruktuurin, joka mahdollistaa jatkuvan elinkeinoelämän ja asukasluvun kasvun.

2019–

14. Ylpeyden aika

Olemme nyt asukasluvultamme Suomen suurin maalaiskunta – Ylpeästi lande!

Nurmijärvi – Ylpeästi lande
TOP